සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Monday, August 9, 2010

තාත්තාගේ තේ කඩය....

පොල් අතු හෙවිල්ලු
උදේ පටන් ඇදිරි වැටෙනකන්
බොයිලේරුව රත්වු
කහට කෝපී කිරි තේ
රසකැවිලි පිරීගිය........
පොල් කඩන්නන්,මාලු කාරයන්
තුන් රෝද රථ හිමියන් ,තැරැව් කරුවන්
මහල්ලන් ,කුඩා දරුවන්
රක්ෂණ නියෝජිතයන්,ගස් ඉරන්නන්
ලොකු සමාගම් කලමනාකරුවන්
කාඩ් බඩු විකුන්නන්
හොරුන්, මහත්වරුන්, උපාසකයන්
ගමේ කෙල්ලන් ගැන විස්තර හෙවු
කොල්ලන්.........
නිතර ආ ගිය කෙලිකවට
සිනා පිරී ඉතුරුන
ලෝක ප්‍රශ්න තෙල් ප්‍රශ්න
ඇමරිකාව ඉරාකයට පහරදීම
උතුරේ ජනවාර්ගික අර්බුදයට විසදුම්
ආන්ඩු  ඇල්ලු හැටි
ආන්ඩු පෙල්ලු හැටි
කතා වුන තර්ක කල……..
මහාචාර්යවරුන් ,සමාජ විද්වතුන්
නොදුටු නොඇසු......
තාත්තාගේ තේ කඩය
ලැලී පලු වලින් වසා ඇත
මියෙන්නට පෙර තාත්තා
වසා ගිය පරිදිම.....
බලා සිටී පාලු වී ගිය
ලැබීම හන්දිය දෙස…….
පරන මිතුරන් යති
කඩය දෙස බලා තාත්තා සිහි කර
අතීතය සිහිවී මදක් තුටු වී
තාත්තා නැතිබව දැන
ඇති කරගත් දුකින් සිත පුරවාලු
හැල්මේ යති පෙර පරිදි
නොනැවතී....
වි‍යැකී ඇත ඒ කුඩා
සිවිල් සමාජය
යුගයකින් යුගයකට කාලය
ගෙවී යන අරුමය.......