සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, April 21, 2018

කතා කරලා යන්න නැවත අප හමු වන්න ............
කොහේ හරි හමු වුනොත් කතා කරලා යන්න 
කෙළිකවට සිනා තිබු අපේ පොඩි පන්තිවල
 අමතකව යන්නේ නැති සුන්දරවූ මල් වයස
මැරෙනකම් මතකේ ඇති අපේ ඒ සොයුරුකම .....

වෙල්යාය මැදින් ආ සිත හසරැල් පවන 
පොත් පෑන් අච්චු පොත් අතර මැකිලා නොගිය 
අරලියා මල් දෙවැටේ වැටී සැගවී නොගිය 
කතා කරලා යන්න නැවත අප හමු වන්න ............

සුදු පාට රැලි  ගවුම ,නීල කලිසම් පොඩිය 
රතු පාට කහ පාට ඉරි වැටුන ටයි පටිය 
සිනුවේ නද නැගුන උදේ පාසල් සැසිය 
අපේ මතකයේ සැරිසරයි හැම උදයේම .......

අක්කේ අය්යේ කියා මුව අයා කතා කල 
නංගි මල්ලී කියා ආදරෙන් හිනැහෙන්න 
අයෙමත් හමු වෙමුද මතකයට පන දෙන්න 
අපේ පාසල් බිමේ එක දිනක් හිනැහෙන්න ......