සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Friday, March 17, 2017

ගුරුතුමාගේ වැහි මතකය

ඔව්
අතීතයේ එක ලස්සන දවසක කැම්පස් පාරේ එක කුඩයක් යට
 අපිගිය හැටි මට සිහියට එනවා
මේ මල් වැසි වැටෙනා හැම මෙහොතේම
ඒ මල් පාරේ ලෙක්චර් නිම වී
අලුත් පෙම්වතුන් යනෙනා දුටුවිට
සිව් රිය සක තුල පාළුව එනවා
නුබ ගැන සිහි වී
බොද මී දුම් මැද ............................
නුබ වැනි මා වැනි තවත් චරිත මැද
දහසක් මැද තනි දේශන දෙන සද
දිවිල්ගනේ කියූ බෙලිහුල් ඔය ගැන
මට සිහි වෙනවා
මල් සියොතුන් මැද .........
කෙලෙස කියන්නද
යලි හමු වෙන්නද
ආයේ මුලට ගොස් නැවතුන තැන සිට
බලා සිටිනවා මගේ තනි යටි සිත
මැදිවිය නික්මී යයි අප පසුකර .......
අප දෙදෙනා යලි ගිය හොත්  මේ මග
ඔවුන් කියනු ඇත
සරුත් බැද ඇත ..............

Friday, March 10, 2017

ඉතිහාස පොත


අසුවේ වර්ජනයට අහුවෙලා 
තාත්තා අම්පාරට මාරු කලවිට 
අපේ තනියට ගෙදර ආපු........
මාතරට අස්ස්කෝච්චි ආපු හැටි 
හැත්ත එකේ චේගුවේරා කාරයෝ 
රට අල්ලන්න ආපු හැටි 
සටිපට්ටනෙයි තව බන පොතුයි 
අපිට අල්ලන නොදී 
ඒ කතා විතරක් කියූ .....................
කිරිමැටිමුල්ලේ දිස්පෙන්සරියට 
පානුයි සිනි යි කවා ගෙන 
පණු බෙහෙත් බොන්නට 
සෙනසුරාදා උදේ රැගෙන ගිය 
බිඩී වැඩ පොළ ලග ගෙදරකින් 
වතුර ඉල්ලා දුන් ....
නංගි අඩනකොට 
ටික දුරක් වඩා ගෙන ගොස් 
බිමින් තියා හති ඇරපු 
ඕලෙවල් ප්‍රතිඑල අසා 
මා නලල සිබ සතුටු වූ 
කවරදාකවත් අමතක නොවන 
ඉතිහාස පොත 
ආත්තම්මා ..............................