සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, October 30, 2021

ඉස්සර බැදී පෙම

රුපියල්  දෙකේ කාසි ගොඩක් ගෙන දෝතින්

ඉස්පිරිතාලේ බොක්ස් පෝලිම ලග සිටිමින්  

පෝලිමේ ඉදන් අමතා ඔබ වෙත සතුටින් 

රැක ගත්  මගේ ප්‍රේමය අද කොහෙද ඉතිං ....


වටස් ඇප් ටච් පොන් නොතිබුනඒකාලේ 

                                         බයිසිකලෙන් මා ඔබ සෙව්වා  රිසි සේ 

සුන්දර හැගුම් මතකයි මට පෙර දවසේ 

නුබටත් මතක ඇති යයි සිතුනා මෙලෙසේ ......


ලියුමක් ලියා පොත ඇතුලේ දමා ගෙන 

                                       හදවත ආදරෙන් පුරවා බලාගෙන 

නුබ දුන් පිළිතුරට මම හිත හදා ගෙන 

මගේ ආදරේ කොහි ඉගිලී ගියේ අද .........