සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, August 23, 2018

ඉතිං ඊට පස්සේ ...........නන්දෙ අය්යගේ බයිසිකල් කඩේ
පිටිපස්සේ ඉදං කියෙව්වා
සිරිපාලගේ සැලුන් එකේ බංකුවේ
වැඩිවෙලා කියෙව්වා.......
ලොකු පන්තිවල අය්යා කෙනෙක්
ඩෙස්ක් එකේ කොටලා ඇදල  තිබුනා...
ඒ දෙන්නා එකතු වෙයි කියලා හිතාගෙන
ඊලග සතියේ එක පිට වෙනකන්
ඇගිලි ගැන්නා ....
දන්නෙම නැතුව කාලය ගෙවිලා ගියා
දේදුනුට කැලුම් ලැබුනද දන්නේ නැහැ
මට නම් එයා නැති වුනා
ඒකත් හිතෙන මැකිලා ගියා
ඒ අතරේ බලංගොඩ සරත් මදූ
අපිව තනිකරලා යන්නම ගියා ..................