සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Monday, February 13, 2023

මටත් තිබුනා ප්‍රේමයක්එහෙම දිනයක් අසාවත් නැති 

හැමදාම ආදරෙන් සිටි අපි 

කිසිදු අහිතක් තුන් හිතක නැති 

අපේ ප්‍රේමය සොදුරු වෙන්නැති .........


වියෝගය ගැන අසා නැතිදා 

දැනුම පත් ඉරු තුලම රන්දා 

කෙලි කවට සිනහාම  රන්දා 

නික්මෙතැයි තුන් හිත නොරන්දා 


අමාවක කළුවර උදාවී 

එකදු තරුවක් මග නෙපෙන්වී 

සියලු පැතුමන් ගියත් පාවී 

තවම සිත ඇත නුබට යාවි .......

Saturday, February 11, 2023

තනිකම තවම තියෙනව

 පුරා විසි වසරක් ගෙවී ගොස් 

දුටුව නාවල හන්දියේ 

අපි තැබිලි බී පවස  නිමවූ 

සිසිල දුන් කොට්ටම්බ ගසේ .............

හිතා ගන්නට බැරි තරම් උස 

ඉහළ ගොස් ඇත කද ගසේ 

සිතේ තනිකම තවම තියෙනව 

ගසේ උසට්ම රිසි ලෙසේ........


සිනා කෙලි කවටින් පිරි ගිය

සොදුරු සැගවුන ඒ යුගේ 

ජිවිතේ යලි එන්නේ නැති බව 

දන්නේ අපි දෙන්නාම නේ ............


නොදකින මට

 නොතේරේ තවම මට 

ආදරයේ සොඳුරු හැගුම්

ඔබෙ දෑසින් ගලා හැලේ....

සිත කළඹන වදන් වැලක්

සවන් පුරා නිතර ඇදේ...

නොපෙනෙන හෙට

නොදකින මට

සොඳුරු ලොවක

දසුන් මැවේ...

ඔබ මගෙ යැයි

මා ඔබෙ යැයි

නිතරම ඔබ

කියනු ඇසේ....

දෑස වසා එබෙන කලට

පැනයක් මා

සිතට නැගේ....

සැබවින් ඔබ

සිත පත්ලේ

මා වෙනුවෙන්

ඉඩ තිබේ ද?...

සඳ එළියට

මංමත් වූ

කණමැදිරියා

මා නොවේ ද?


නි ර් මා ණ  අ  යි ති ය

----මා ලා  මං ග ලි කා-----