සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Friday, November 26, 2010

පෝයට පායන සද දුටු විට
උදේට පිපෙනා හිරු දුටු විට
මා හැරගිය
නුඹ සිහිවනවා
අනේ ඉතිං......
නුබටත් මටත්
එකම විදියට
ඉර හද පායනවා
නෙවෙද?......

..විනිවිද..
අනේ දුෂේයින්,
මම
නුබ
උනානම්
නෑ
මෙහෙම දුකක්

----විනිවිද----

……….ගන්න අපේ දේ................

ඉරු නිදන විට ,ඉරු නැගිටින විට
හතර පොයටත්,පුල් මූන් පොයදාටත් නොවසන
හරියට කාර්ගිල්ස් ෆුඩ් සිටි එකවාගේ ඇති
බාල ....ආ වැරදුනා යන්නේ නෑ නෙව……………
මහලු තරුන පිරිමි පමනක් යන
කැකිල්ල ගාලේ සගවා දෙන අමුර්තය
හුදී ජන පහන් සුව පිනිස
ගන්කන්දේ ,යහලමුල්ලේ,
ඔගස්පේ රජගෙවතිතේ
ඉදුරුකාවේ බඩවැටි
ලදු කැලෑ වල ඇති………….
කලු පුතා ,හිච්චි පුතා,රොබරි පොඩ්ඩා
පොඩි මල්ලී,පොල් රංජී,
පැන්ටිස් අයියා,බෙන සරත්
ආදී සාමාජිකයන් ගෙන් සැදුම් ලත්
උක්කුන් ඇය්යාගේ අදීක්ෂනයෙන්
සැන්ඩා මල්ලී වෘත්තීය පුහුනුව ලැබූ
පගාව වෙලාවට නොලැබුන විට
පොලොසියෙන් පනිනා
වැටවල් කඩාගෙන,කට්ටිය දුවනා
ෆොමන් අය්යාගේ කසිප්පු පොල..................