සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, February 4, 2016

විසිට් එක

ගමෙම චන්ඩියා 
කසිප්පු සුදාගේ පුතා
සමුපෙ කඩලා පොලොසියට අහුවෙලා...........
හරක් හොරකම් කරපු පියදාසයයි....
මිනිහා මැරිච්ච සොමා අක්කයි....
පන්සලේ කැටෙ කඩාපු පුංචයි......
හොරපොල් කඩන පොල් රන්ජයි.....
මැම්බර් තිලකයයි.......
පගා ගහලා අහුවුන ලොකු ඉස්කොලේ මහත්තයයි
කෑම බීම අරගෙන 
කාඩ් බොඩ් ගහල ටින්කරින් කරන සුමනයගේ වෑන් එකෙන්
ගියා නෙව හිර ගෙදරට.............
රා විකුනන සුමන අක්කා වෙල මැද්දෙන් ගියා
දුකින්ම කියාගන ගියා ගමටම ඇසෙන්නට


1 comment:

  1. මක්කෙයි කීව...
    ආ.... ඒකද..
    ගණං ගන්න එපා බං..
    ලෝක සොබාවේ ලෝක සොබාවේ

    ReplyDelete